Önemli Tarih & Bilgiler

Önemli Tarih & Bilgiler

Kongre Tarihi: 6-10 Eylül 2017

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih: 1 Haziran 2017
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 09 Haziran 2017 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)
İndirimli Kayıt için son tarih: 19 Haziran 2017
Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi : 15 Ağustos 2017
Kongre Programının Açıklanma tarihi : 20 Ağustos 2017

Tam metinler için son gönderim tarihi: 9 Ekim 2017 (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

Kongre kayıt ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.