Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Metin ORBAY – Amasya Üniversitesi Fizikçi Rektörü – Başkan

Zehra AKDENİZ – Piri Reis Üniversitesi, Türkiye

Mehmet BİBER – Ardahan Üniversitesi Fizikçi Rektörü, Türkiye

Cevdet COŞKUN – Giresun Üniversitesi Fizikçi Rektörü, Türkiye

Ali ÇORUH – Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Abdulhalik KARABULUT – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fizikçi Rektörü, Türkiye

İrfan AÇIKGÖZ – Dicle Üniversitesi, Türkiye

Muzaffer ADAK – Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Tamer AKAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Ekrem ALMAZ – Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

M. Hasan ASLAN – Gebze Teknik Üniversitesi Fizikçi Rektör Yardımcısı, Türkiye

Metin BEDİR – Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye

Kutsal BOZKURT – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mustafa BÖYÜKATA – Bozok Üniversitesi, Türkiye

Victor CIUPINA – Ovidius Üniversitesi, Romanya

Müjdat ÇAĞLAR – Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Antoneta DEDA – Tirana Üniversitesi, Arnavutluk

Deniz DEĞER ULUTAŞ – İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Bayram DEVİREN – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Mahmut DOĞRU – Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye

Rıdvan DURAK – Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Songül DUMAN – Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye

Necati ECEVİT – Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

İbrahim ERDOĞAN – Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Mustafa EROL – Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Murat GERÇEKLİOĞLU – Ege Üniversitesi, Türkiye

Musa GÖGEBAKAN – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

Ali GÜNGÖR – Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye

M. Haluk GÜVEN – Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye

Ali HAVARE – Mersin Üniversitesi, Türkiye

Abdullah KAPLAN – Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Neşe KAVASOĞLU – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Hamdi Şükür KILIÇ – Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Tahsin KILIÇOĞLU – Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye

Ramazan KOÇ – Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Boce MITREVSKI – Saints Cyril ve Methodius Üniversitesi, Makedonya

Saffet NEZİR – Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Şevket Erol OKAN – Trakya Üniversitesi, Türkiye

Oral OLTULU – Harran Üniversitesi, Türkiye

Süheyla ÖZBEY – Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Metin ÖZDEMİR – Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Gönül ÖZEN ERYÜREK – İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Suat ÖZKORUCUKLU – İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Hakan ÖZTÜRK – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Türkiye

Alexander PETROV – Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bulgaristan

Uğur SARI – Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Şükrü ŞENTÜRK – Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye

Eyyüp TEL – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Türkiye

Özden TEZEL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Çağatay TUFAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Şeref TURHAN – Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Yusuf YAKAR – Aksaray Üniversitesi, Türkiye

Orhan YALÇIN – Ömer Halis Demir Üniversitesi,Türkiye

Hüseyin Ali YALIM – Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Süleyman YILMAZ – Aksaray Üniversitesi, Türkiye