Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Metin ORBAY - Amasya Üniversitesi Rektörü

Bilim Kurulu

Doç. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN - Boğaziçi Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Dr. Gülfem SÜSOY DOĞAN - İstanbul Üniversitesi

Çağrılı Konuşmacılar

Yakında ilan edilecektir